Philo-photo

Tilmeldingen til 1. udgave af Philo-Photo Photography Awards nu er åben.

Alle fotografer over 18 år, såvel amatører som professionelle, er velkommen til at deltage ved at indsende deres mest slående enkeltbilleder, der afspejler årets tema UNITY THROUGH DIVERSITY.

I denne åbne konkurrence kan hver fotograf indsende op til tre billeder af enhver type og kategori, som svarer til årets tema.

For mere information om, hvordan du ansøger, se https://philophoto.org/