Frivilligt arbejde

At være frivillig er at udtrykke det bedste af sig selv. Det er at give med et åbent hjerte, uden nogen forventning om at modtage noget til gengæld.

Uden selv at være bevidste om det, har vores moderne kultur indpodet i os en “give og tage” mentalitet, hvilket får os til at glemme den sande natur af generøsitet. Frivilligt arbejde er en mulighed for at udvikle en kontakt med den uselviske del i os selv og erkende, at vi alle er en del af noget større.

I Ny Akropolis ønsker vi at opbygge en bedre, mere retfærdig, og mere human verden. Vi er frivillige fra alle samfundslag, aldersgrupper og kulturelle baggrunde, der søger at skabe muligheder for at arbejde mod fælles mål.

Forbedret trivsel i os selv og vores samfund!
Frivilligt arbejde er en vigtig del af den filosofiske platform der fremmes af Ny Akropolis. Frivilligt arbejde, styret af idealer om service, generøsitet, og altruisme medfører dybtgående ændringer i samfundet, og i hjerterne hos dem, der praktiserer det. Når vi finder måder at give, føler vi os nyttige, energiske, entusiastiske og kreative.

Spændende vækstfremmende projekter
Vores filosofiskole giver forskellige muligheder for frivilligt arbejde. Vi søger aktivt at arbejde sammen, og at samarbejde med andre foreninger til gavn for samfundet.

På internationalt plan fremmer  Ny Akropolis skabelsen af frivillige projekter og grupper rundt om i verden. I de programmer der er designet af New Acropolis International, har den etiske, tekniske og specialiserede uddannelse af frivillige fået særlig omsorg og opmærksomhed. Det fremmer samarbejdet med offentlige og private frivillige organisationer, såsom GEA, UNICEF, Manos Unidas, Røde Kors etc.

“The IONA (International Organization New Acropolis) gentager sit engagement i samfundet via sin gennemførelse af specifikke foranstaltninger for solidaritet i dele af verden, hvor katastrofer, fattigdom, diskrimination og uretfærdighed har ramt de dårligst stillede i samfundet.”  (Erklæring fra generalforsamlingen. 2006).

I oktober/november 2018 organiserede Ny Akropolis en julegave indsamling for hjemløse i samarbejde med Grace Kbh. (Blå Kors). Vi takker alle dem, der bidrog til indsamlingen. De hjemløse tilknyttet Grace Kbh. modtog det indsamlede med stor glæde.