Filosofi


Filosofi, har altid været forbundet med en  søgen – en proces med at gå dybere ind i viden om naturen, mennesket og universet. Og herefter fortsætte som det allerede står skrevet. Det er denne kærlighed til visdom, der inspirerer os til at ønske at ændre os selv og gøre tingene bedre. Således fremmer Ny Akropolis en filosofi, der er praktisk og aktiv. En filosofi der består af at studere verdenens tidløse visdom og koble disse lærdomme til vores hverdag, så de bliver praktiske. At søge efter at udvikle vores potentiale, forbedre os selv og den verden vi lever i!

Vores indledende filosofiske kursus er en mulighed for at opdage, hvordan filosofien kan hjælpe os til at berige alle aspekter af vores liv, selv i lyset af livets mange udfordringer i hverdagen.

Filosofiens fordele
– Kende os selv bedre.
– Udvikle mental klarhed, koncentration, opmærksomhed, intelligens, tålmodighed, gavmildhed, medfølelse, indre fatning etc.
– En rolig tilgang til livets udfordringer samt evnen til at gøre dem til en lærerig oplevelse.
– Større selvtillid og kontrol over os selv og vores liv.
– Overvinde frygt, tvivl og grænser.
– Opdage nye evner og talenter.
– En øget følelse af formål og mening i alt, hvad vi gør.
– Uddybelse af menneskelige relationer.
– Finde den bedste måde at bidrage til samfundet og menneskeheden.

Verdenens universielle visdom
I Ny Akropolis sammenholder vi filosofier og visdom fra øst og fra vest. Gennem denne sammenlignende undersøgelse, opdager vi, at mange belæringer og temaer er universelle. De kan udtrykkes på forskellige måder afhængigt af tid og geografisk placering, men det væsentlige budskab er det samme. Denne tidløse lære er en uudtømmelig kilde til inspiration og selvom den er gammel er den meget gældende for vores moderne liv i dag.

Et aktivt og dynamisk læringsmiljø
Ny Akropolis tilbyder et støttende og dynamisk læringsmiljø. Filosofiens lektioner giver mulighed for undersøgelse og refleksion. Udenfor lektionerne er der mulighed for yderligere at fremskynde forståelsen af læren og uddybe diverse overvejelser.
Vi arbejder ligeledes med interaktive dialoger der fører til udvidelse af perspektiver og giver os mulighed for at lære af hinandens erfaringer.
Vi får en praktisk anvendelse og integration af læren, når vi arbejder med andre på frivillige projekter. Andre frivillige, der elsker filosofi og har et ønske om at udvikle sig selv og dele den idealistiske vision om at bygge en ny og bedre verden!