Filosofi


Filosofi, har altid været forbundet med en  søgen – en proces med at gå dybere ind i viden om naturen, mennesket og universet. Det er denne kærlighed til visdom, der inspirerer os til at ønske at ændre os selv og gøre tingene bedre. Således fremmer Ny Akropolis en filosofi, der er praktisk og aktiv. En filosofi der består af at studere verdenens tidløse visdom og koble disse lærdomme til vores hverdag, så de bliver praktiske. At søge efter at udvikle vores potentiale, forbedre os selv og den verden vi lever i.

Filosofiens fordele
– Kende os selv bedre.
– Udvikle mental klarhed, koncentration, opmærksomhed, intelligens, tålmodighed, gavmildhed, medfølelse, indre fatning etc.
– En rolig tilgang til livets udfordringer samt evnen til at gøre dem til en lærerig oplevelse.
– Større selvtillid og kontrol over os selv og vores liv.
– Overvinde frygt, tvivl og grænser.
– Opdage nye evner og talenter.
– En øget følelse af formål og mening i alt, hvad vi gør.
– Uddybelse af menneskelige relationer.
– Finde den bedste måde at bidrage til samfundet og menneskeheden.

Filosofisk skole
Den filosofiske skole i Ny Akropolis er inspireret af den platonistiske tradition med henblik på at fremme filosofi som en livsstill baseret på viden og udvikling af de menneskelige kvaliteter.
Den filosofiske skole har et undervisningsprogram, der er fælles for alle lande. Der gives en opdateret version af den traditionelle viden fra øst og vest, som, i overensstemmelse med klassisk humanisme, kombinerer studier indenfor videnskab, kunst, religioner og filosofier på en sammenlignende måde. Ved dette sammenlignelige studie ser vi, at mange temaer er universelle. De kan udtrykkes på forskellige måder afhængig af tid og geografisk placering, men det væsentlige budskab er det samme. Denne tidsløse lære er en kilde til inspiration og selvom den er gammel er den relevant for vores liv i dag.
De sammenlignende studier fremmer anvendelsen af essentielle menneskelige værdier og tidløse kvaliteter, der har været centrum for alle civilisationer.
Der fokuseres på at relatere studierne til vores liv i dag.
Denne aktive form for filosofi fører til udvikling af det enkelte menneske. Den kombinerer følelse, tanke og handling. Den lærer os at tænke selv og træffe beslutninger frit.
Denne praksis med filosofi omfatter hele spektret af eksistensen og hjælper den enkelte til at finde sit eget formål i livet.

Et aktivt og dynamisk læringsmiljø
Ny Akropolis tilbyder et dynamisk læringsmiljø. Lektionerne giver mulighed for undersøgelse og refleksion. Vi arbejder ligeledes med interaktive dialoger som giver et bredere perspektiv og mulighed for at lære af hinandens erfaringer.
Vi får en praktisk anvendelse og integration af læren, når vi arbejder med andre på frivillige projekter – andre frivillige, der elsker filosofi og har et ønske om at udvikle sig selv og skabe en bedre verden.