De 3 principper

Menneskelig samhørighed

At fremme et ideal om international menneskelig samhørighed, der er baseret på respekt for det enkelte menneskes værdighed, uafhængigt af racemæssige, seksuelle, kulturelle, religiøse, sociale eller andre forskelle.

Det ses vigtigt at fremme respekten for forskellige identiteter og traditioner, og på samme tid at styrke det menneskelige sammenhold ud over alle forskelle. At forene mennesker, ideer og følelser i en berigende og åben sameksistens. Styrken af idealet af menneskelig samhørighed ligger i det, der forener os, fremfor hvad der adskiller os. Det er baseret på en anerkendelse af universelle værdier, der med respekt for mangfoldigheden, overskrider stedbestemt praksis og skikke, og mødes i et sæt fælles etiske principper med værdighed for ethvert menneske. Dette ideal fremmer respekten for menneskerettighederne, samt anerkendelsen af principper om universel etik.

Viden

At fremme kærligheden til visdom gennem sammenlignende studier af filosofier, religioner, videnskab og kunst med henblik på at fremme kendskabet til mennesket, naturlove samt universet.

Kærligheden til Sandheden foranlediger et legitimt ønske om at udvikle vores egen dømmekraft og forståelse af verden og os selv. Filosofi forståes som en akse, der forbinder de forskellige facetter og vinkler af menneskelig viden. Filosofi kan samle kilderne fra fortiden og nutiden i en global, bred og integreret vision. Således bliver det en reel drivkraft for fremskridt, der ikke blot søger at udforske vejene i livet, men at gå dybt ind i livets ultimative ender, og forsøge at kombinere alle aspekter af viden og erfaring.

Udvikling

At udvikle det bedste af det menneskelige potentiale ved at fremme realiseringen af mennesket som individ samt dets integration som en aktiv og bevidst del af samfundet og naturen, med henblik på at forbedre verden.

Der søges at forbedre os som individer med henblik på social udvikling. Mennesket har stadig et enormt latent potentiale. At være bevidst om det og udvikle det er en af grundpillerne i selve livet og en kilde til varig tilfredshed. Opnåelsen af harmoni mellem tanke, følelse og handling er et mål for ethvert menneske. En afbalanceret og alt omspændende udvikling af sig selv, samt aktualisering af de bedste kvaliteter og værdier i vores menneskelige natur. Det er formentlig den eneste garanti for at bevæge sig i retning af en bedre verden.