Kurser

Introduktionskursus til ”Filosofi for rastløse sind”

Fordi du har spekuleret på om vi kender sandheden? Er der mere mellem himmel og jord end det vi kan se, måle og veje? Hvad gør du for at være dig? Er frihed og retfærdighed muligt?
Det indledende filosofiske kursus præsenterer en praktisk tilgang til filosofi, således at filosofien kan forvandles til en livsstil.
Vi får mulighed for at kende os selv bedre og dybere på en ny måde, samt at udvikle og forbedre os selv og dermed verden.
Kurset tilbyder en rejse gennem forskellige klassiske filosofier fra øst og vest, samt refleksion i forskellige perspektiver.
Der introduceres til praktiske redskaber, der kan anvendes i dagligdagen. Lektionerne indeholder en praktisk øvelse, der hjælper med at kombinere teori og praksis.

Der afholdes gratis introduktionsforedrag mandag den 03.02.20 kl. 19.30-21.30. Kursusstart den 24.02.20 kl. 19.00-21.30. Den første lektion er åben som gratis prøvetime. Kurset og introduktionsforedragene afholdes i Galleri H, Rørholmsgade 6, København K.
Kursuspriser og praktiske informationer findes nederst på siden efter kursusoversigten.

Kursusoversigt

1. Etik og moral
Hvad er etik og hvad er moral?
Den filosofiske nøgle til at forstå mennesket og dets bevidsthed set i lyset af både den østlige og vestlige tradition.

2. Det tusindårige Indien
Læren om Bhagavad Gita. Et møde med “fighteren” Arjuna og hans kamp for den rette handling.
Hvad er Dharma og karma? Hvilken relevans har det for vores liv?
Reinkarnation og forskellige former for yoga.

3. Buddha og vejen til frigørelse
De 4 sandheder. Dhammapada, Buddhas læreord – om at adskille virkelighed og illusion samt vejen til frigørelse.

4. Tibets mysterier
Den tibetanske buddhisme.
Stilhedens røst – om at høre vores indre stille stemme og følge den, om den spirituelle vej og hvordan man kan overkomme udfordringer.

5. Det antikke Egypten
Retfærdighedskonceptet MAAT iht. det antikke Egypten, om at leve i overensstemmelse med os selv og verden.
Et møde med den ægyptiske mytologi og dens praktiske anvendelse i det antikke Egypten, samt en præsentation af hvordan mytologien kan være inspirationskilde til refleksion over vores liv i dag.

6. Kant
Om den gode vilje, pligt, retfærdighed og moral. Er der ting i livet, der kræver, at vi handler, om end det er ubelejligt, måske endda skræmmende, men som kræver handling fordi det er det rigtige at gøre?

7. Plotin og neoplatonismen
Kunstneren, elskeren og filosoffen – hvem er du? Om de tre veje til udvikling jf. Plotin.
Om den ene og skabelsen.

8. Visdom fra det gamle Romerske rige
Et møde med begrebet ansvarlighed, om den stoiske ro og livets harmoni – en aktiv filosofi jf. stoikerne, bl.a. Epiktet, Marcus Aurelius og Seneca.

9. Kungfutse og det fjerne Østens Filosofi
Kungfutse og hans lære med fokus på konceptet om orden. Hvordan skabes orden og hvad er god orden i følge Kungfutse? Om den enkeltes indflydelse på samfundet. Måske har vi større evne til at influere end vi tror?

10. Oldtidens Grækenland
Om den indre dyd, der i følge Aristoteles fører til lykke.
Sokrates og den sokratiske dialog.
Platons hulelignelse. Hvem er menneskerne fra Platons hulelignelse og hvad kan vi lære om os selv via denne?

11. Retfærdighed i samfundet
Platons opfattelse af retfærdighed og uddannelse, samt adskillelsen mellem Platon og Aristoteles.
Det filosofiske og det politiske ideal.
Arven fra Pytagoras og hans særlige skole – den sidste af slagsen i Vesten.

12. Forskellige regeringsformer i følge Platon
Forskellige former for organisering af samfund.
Demokratiets fødsel iht. det antikke Grækenland samt dets filosofiske aspekter.

13. Når mytologi og historie mødes
Historie som fortidens hukommelse, om en søgen efter mening i historien, samt sammenhængen mellem historie og mytologi.
Renæssance og middelalder og dennes forbindelse til mytologi.

14. Livets hjul – mennesket og dets cyklusser
De indiske yugaer – forskellige tidsaldre jævnførende den hinduistiske tidsregning.
Om Vandmandens tidsalder, en foranderlig verden og en ny og harmonisk tidsalder. Hvor befinder vi os i dag?

15. Dharma og karma i et bredere perspektiv.
Om kollektiv, individuel og personlig Dharma og karma, udvikling af selvbevidsthed samt menneskets mulighed for at vælge og influere.

16. Afrunding og evaluering
Resume’ af kurset, hvor står vi, hvad har vi lært og hvad tager vi med videre i livet?
Eksempler på mulige fremtidige kurser, samt evaluering.

Praktiske oplysninger om kurset:
Lektionerne afholdes på ugentlig basis.
En uadskillelig del af kurset er det praktiske seminar, der afholdes lørdag den 02.05.20.
Tilmelding til kurset “Filosofi for rastløse sind” giver endvidere gratis adgang til foredrag og andre af foreningens aktiviteter i kursus perioden.
1. lektion af kurset er åben som en gratis prøvetime. Ved ønske om tilmelding til kurset, skal dette ske samme dag efter lektionen.
Alle lektioner finder sted i tidsrummet kl. 19.00-21.30.

1. Mandag den 24.02.20
1. Mandag den 02.03.20
3. Mandag den 09.03.20
4. Mandag den 16.03.20
5. Torsdag den 02.04.20
Påskeferie
6. Torsdag den 16.04.20
7. Mandag den 20.04.20
8. Mandag den 27.04.20
Praktisk seminar lørdag den 02.05.20 kl. 10-16.
9. Mandag den 04.05.20
10. Mandag den 11.05.20
11. Mandag den 18.05.20
12. Mandag den 25.05.20
13. Torsdag den 04.06.20
14. Mandag den 08.06.20
15. Mandag den 15.06.20
16. Mandag den 22.06.20 – kursusafslutning samt evaluering.

Kursuspris: 1490 kr.
Rabatpris ved tidlig tilmelding (senest 1 uge forud for kursusstart): 1290 kr.
Studerende: 1090 kr.

Der henvises endvidere til Hvorfor filosofi?

Kursusstart “Filosofi for rastløse sind”: Mandag den 24.02.20.
Der tages forbehold for ændringer.

Efter kurset ”Filosofi for rastløse sind” er der mulighed for at fortsætte studierne og blive medlem af foreningen, hvilket åbner mulighed for dyberegående studier, samt yderligere aktiviteter og begivenheder.