Kursus ‘Filosofi for rastløse sind’

Har du spørgsmål til livet og leder efter redskaber til at finde dine egne svar?
Kurset ’Filosofi for rastløse sind’ inviterer på en rejse gennem forskellige filosofiske retninger fra øst og vest med fokus på at relatere disse til vores liv i dag.
Der introduceres til praktiske redskaber, der kan anvendes i dagligdagen. Lektionerne indeholder praktiske øvelser der hjælper med at kombinere teori og praksis.

Introduktionsforedrag tirsdag den 16. august 2022 kl. 19:00-21:00.
Kursusstart tirsdag den 30. august 2022 kl. 19:00-21:15.
Kursus afholdes ugentligt på tirsdage og inkluderer 18 undervisningsgange. 1. lektion er åben som gratis prøvetime.
Foredrag og kurset afholdes i foreningens lokale i Kompagnistræde 32A, 1208 København K.
Kursuspriser og praktiske informationer fremgår nederst på siden efter kursusoversigten.

Kursusoversigt

1. Naturfilosofi
– Aktiv filosofi: en måde at leve på
– Hvordan kan vi identificere og udvikle menneskelige værdier?

2. Mennesket og kosmos
– Filosofisk nøgle til at betragte mennesket og naturen
– Indiske koncepter om Dharma, Karma og reinkarnation

3. Indisk visdom
– Symbolikken i Bhagavad Gita og tilgangen til indre konflikt

4. Tibets mysterier
– Antikke tibetanske tekster: Stilhedens røst
– Værdien af selvrefleksion

5. Buddhistisk filosofi
– Udvikling af bevidsthed og arbejdet med kriser

6. Antik kinesisk visdom
– Konfutse og hans lære

7. Udfordringer i verdenssamfundet i dag
– Harmonisk sameksistens

8. Platon
– Hulelignelsen: nøgler til fortolkning

9. Aristoteles
– Søgen efter lykke

10. Plotin og neoplatonismen
– Den eklektiske skole

11. Vigtigheden af uddannelse
– Borgerens rolle

12. Det antikke Egypten
– Konceptet Maat
– Retfærdighed som en kollektiv nødvendighed

13. Romerriget og stoikerne
– Seneca, Epiktet, og Marcus Aurelius

14. Historiens filosofi
– Erfaring som drivkraft for fremtidig udvikling

15. Vigtigheden af transmission
– Historie: kilder, grundlag og supplerende videnskaber

16. Historie og mytologi
– Myternes psykologiske virkelighed og symbolik

17. Historiens cyklusser
– Menneskehedens bevægelse og historiens ’hjul’

18. Frihed og evolution
– Ciceros teori om historie
– Arketyper og menneskehedens udvikling

Praktiske øvelser

Kurset indeholder forskellige praktiske øvelser i bevidsthed, koncentration, opmærksomhed, hukommelse, vaner, forestillingsevne (imagination), vilje m.m.

Priser

Samlet pris for kurset er 1575 kr.
Studerende: 1350 kr.
Ønsker du herefter at fortsætte de ugentlige studier er det månedlige medlemskontingent 350 kr. Studerende 300 kr