Baggrund

Ny Akropolis er en frivillig forening, der beskæftiger sig med filosofi, kultur og frivilligt arbejde og tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.
Foreningen er stiftet i 2016 og registreret med CVR nr. 37816612. Foreningen har ingen profitinteresse og har ingen politisk eller religiøs dagsorden. Den henvender sig der imod til et hvert menneske, uafhængig af religion, politisk holdning eller etnisk herkomst, der søger i livet. Til den der stiller spørgsmål, den der ønsker at ændre sig selv og verden.
Ny Akropolis vedtager beslutninger om vigtige sociale spørgsmål og visioner for Ny Akropolis ved sine årlige generalforsamlinger.
Foreningen er en del af den internationale organisation New Acropolis (I.O.N.A.), der er registreret som en non-profit organisation med nummeret 3 / 12-941 / i det internationale foreningsregister jf. den kongelige lov 1990/12/02 i Belgien. Den internationale organisationen vedtager ligeledes beslutninger om vigtige sociale spørgsmål og visioner for organisationen ved sine årlige generalforsamlinger.