Hvorfor frivilligt arbejde?

At være frivillig er at udtrykke det bedste af sig selv. Det er at give med et åbent hjerte, uden nogen forventning om at modtage noget til gengæld. Uden selv at være bevidste om det, har vores moderne kultur indpodet i os en “give og tage” mentalitet, hvilket får os til at glemme den sande natur af generøsitet. Frivilligt arbejde er en mulighed for at udvikle en kontakt med den uselviske del i os selv og erkende, at vi alle er en del af…

Filosofisk skole

Den filosofiske skole i Ny Akropolis er inspireret af den platonistiske tradition med henblik på at fremme filosofi som en livsstill, der er baseret på viden og udvikling af de menneskelige kvaliteter. Den filosofiske skole har et undervisningsprogram, der er fælles for alle lande. Der gives en opdateret version af den traditionelle viden fra øst og vest, som i overensstemmelse med klassisk humanisme, kombinerer studier af videnskab, kunst, religioner og filosofier på en sammenlignende måde. De sammenlignende studier fremmer anvendelsen af essentielle menneskelige værdier…

De 4 principper for praktisk filosofi

De 4 principper for praktisk filosofi af Fernando Swartz Filosofi eller kærlighed til visdom er ikke noget abstrakt, det er kunsten at leve. Det handler om, hvordan vi kan forstå livet bedre og dermed leve et bedre liv, både individuelt og kollektivt. Vi har alle noget ukendt skjult dybt i os, og vi er ofte bange for at søge efter det. Til sammenligning: Filosofi er som at dykke ind i dig selv og finde det indre guld. Det kræver mod at dykke på dybt…

Organisation og ledelse

Organisation Foreningen er stiftet i sommeren 2016 og tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Foreningen er registreret med CVR nr. 37816612. Foreningen er en del af den internationale organisation New Acropolis (I.O.N.A.), der er registreret som en non-profit organisation med nummeret 3 / 12-941 / i det internationale foreningsregister jf. den kongelige lov 1990/12/02 i Belgien. Den internationale organisationen vedtager beslutninger om vigtige sociale spørgsmål og visioner for Ny Akropolis ved sine årlige generalforsamlinger.  

Baggrund

Ny Akropolis er en frivillig forening, der beskæftiger sig med 3 centrale søjler – filosofi, kultur og frivilligt arbejde. Foreningen er en del af en verdensomspændende Non Profit Organisation, der eksisterer i over 60 lande i dag. Foreningen har ingen religiøs, politisk eller etnisk dagsorden. Den henvender sig der imod til et hvert menneske, uafhængig af religion, politisk holdning eller etnisk herkomst, der søger i livet. Til den der stiller spørgsmål, den der ønsker at ændre sig selv og verden. Ny Akropolis er grundlagt…

Er ideal utopi?

En dag stod jeg på kultorvet og uddelte brochurer om praktisk filosofi. En yngre kvinde kiggede lidt i brochuren og siger “ahh, du er sådan en filosofisk idealist, det er meget smukt”, men hvad der endvidere passerede gennem mødet med hende var, at ideal ingen forbindelse har til det virkelige liv. Er det så sådan, at et ideal ingen forbindelse har til vores liv? Er det utopi at drømme om en bedre verden og om at være bedre mennesker? Søger man en definition på…

Når filosofi bliver praktisk

Der findes mange skrøner, meninger og oplevelser om og med filosofi. Nogle forbinder det med noget højtragende, andre finder det abstrakt og uden forbindelse til vores liv. Nogle vil også beskrive filosofi som uforståeligt og kedeligt. Kunne filosofi også være praktisk og i nær kontakt med vores liv i dag i år 2016? Vi har mange eksempler på filosoffer, der kan inspirere vores refleksion. Sokrates mente ikke, at det ureflekterede liv var værd at leve. Derfor ønskede han at videregive hans egen erfaring. Han…