Filosofi

Hvorfor filosofi?

Filosofi, har altid været en søgen efter sandheden, en proces med at gå dybere ind i viden om naturen, mennesket og universet. Ordet Filosofi kommer fra oldgræsk og betyder kærlighed til visdom (Philo-sophia). Det er denne kærlighed til visdom, der inspirerer os til at ønske at ændre os selv og gøre tingene bedre. Således fremmer Ny Akropolis en filosofi, der er praktisk og aktiv. En filosofi der består af at studere verdenens tidløse visdom og koble disse lærdomme til vores hverdag, så de bliver…

Filosofisk skole

Den filosofiske skole i Ny Akropolis er inspireret af den platonistiske tradition med henblik på at fremme filosofi som en livsstill, der er baseret på viden og udvikling af de menneskelige kvaliteter. Den filosofiske skole har et undervisningsprogram, der er fælles for alle lande. Der gives en opdateret version af den traditionelle viden fra øst og vest, som i overensstemmelse med klassisk humanisme, kombinerer studier af videnskab, kunst, religioner og filosofier på en sammenlignende måde. De sammenlignende studier fremmer anvendelsen af essentielle menneskelige værdier…

De 4 principper for praktisk filosofi

De 4 principper for praktisk filosofi af Fernando Swartz Filosofi eller kærlighed til visdom er ikke noget abstrakt, det er kunsten at leve. Det handler om, hvordan vi kan forstå livet bedre og dermed leve et bedre liv, både individuelt og kollektivt. Vi har alle noget ukendt skjult dybt i os, og vi er ofte bange for at søge efter det. Til sammenligning: Filosofi er som at dykke ind i dig selv og finde det indre guld. Det kræver mod at dykke på dybt…