Kurser

Introduktions kursus til ”Filosofi for rastløse sind”

Fordi du har spekuleret på om vi kender sandheden? Er der mere mellem himmel og jord end det vi kan se, måle og veje? Hvad gør du for at være dig? Er frihed og retfærdighed muligt?
Det indledende filosofiske kursus præsenterer en praktisk tilgang til filosofi, således at filosofien kan forvandles til en livsstil.
Vi får mulighed for at kende os selv bedre og dybere på en ny måde. Ligeledes at udvikle og forbedre os selv og dermed verden.
Kurset tilbyder en rejse gennem forskellige klassiske filosofier fra øst og vest, samt refleksion i forskellige perspektiver.
Der introduceres til praktiske redskaber, der kan anvendes i dagligdagen. Hver lektion indeholder en lille praktisk øvelse, der hjælper med at kombinere teori og praksis.

Der afholdes gratis introduktionsforedrag henholdsvis mandag den 31.07 og mandag den 14.08 kl. 19.30-21-30.
1. lektion ved kursus start den 28.08 er åben som gratis prøvetime.
Kursuspriser og praktiske informationer findes nederst på siden efter kursusoversigten.

Kursusoversigt

1. Etik og moral
Hvad er etik og hvad er moral? Hvad er forskellen mellem dem?
Den filosofiske nøgle for at forstå mennesket set i lyset af både den østlige og vestlige tradition.

2. Det tusindårige Indien
Læren om Bhagavad Gita, et gammelt indisk epos. Et møde med “fighteren” Arjuna og hans kamp for den rette handling.
Dharma og Karma. Hvad er Dharma og karma? Hvilken relevans har det for vores liv?
Reincarnation og yoga. Om de forskellige former for yoga og hvordan de praktiseres.

3. Buddha og vejen til frigørelse
De 4 sandheder.
Dhammapada, Buddhas lærdom, der i sin praktiske tilgang hjælper os med at adskille virkelighed og illusion og endvidere inspirerer os til frigørelse.

4. Tibets mysterier
Den tibetanske buddhisme.
Stilhedens røst – om at høre den stille stemme i os selv og følge den, om den spirituelle vej og hvordan man kan overkomme udfordringer.

5. Det antikke Egypten
Retfærdighedsbegrebet MAAT jævnførende det antikke Egypten, om at leve i overensstemmelse med os selv og verden.
Et møde med den egyptiske mytologi og dens praktiske anvendelse i det antikke Egypten, samt en præsentation af, hvordan mytologien kan være inspirationskilde til refleksion over vores liv i dag.

6. Plotin og neoplatonismen
Kunstneren, elskeren og filosoffen – hvem er du? Om de tre veje til udvikling jævnførende Plotin.
Om den ene og skabelsen.

7. Immanuel Kant
Den gode vilje og praktiseren heraf.
Om konceptet pligt, retfærdighed og moral. Er der ting i livet der kræver at vi handler, om end det er ubelejligt, måske endda skræmmende, men kræver handling simpelthen fordi det er rigtigt at tilsidesætte vores egne barrierer?

8. Kungfutse og det fjerne Østens Filosofi
Kungfutse og hans lære med fokus på hans koncept om god orden. Hvordan skabes god orden og hvad er god orden i følge Kungfutse, om den enkeltes indflydelse på samfundet, samt moralske værdier i samfundet.                                                      

9. Oldtidens Grækenland
Om begrebet indre værdi, der i følge Aristoteles fører til lykke og glæde.
Sokrates og den sokratiske dialog.
Platons myte om grotten, også kaldt Hulelignelsen. Hvem er de mennesker fra Platons Hulelignelse og hvad kan vi lære om os selv via denne?

10. Visdom fra det gamle Romerske rige
Et møde med begrebet ansvarlighed, om den stoiske ro og livets harmoni, om aktiv filosofi jævnførende Stoikanerne såsom eksempeltvis Epictetus, Marcus Aurelius og Seneca.

11. Retfærdighed i samfundet
Platons opfattelse af retfærdighed og uddannelse, samt adskillelsen mellem Platon og Aristoteles.
To komplementære idealer – det filosofiske og det politiske.
Arven fra Pytagoras og hans særlige skole, den sidste af slagsen i Vesten.

12. Forskellige regeringsformer i følge Platon
Fra Monarki til anarki, de forskellige former for organisering af samfund og stat.
Det traditionelle samfund kontra det moderne samfund.
Demokratiets fødsel i det antikke Grækenland og dets filosofiske aspekter.

13. Filosofisk dialog
Dialog inspireret fra det det gamle Grækenland inkl. fælles aktivitet med henblik på at øge vores alles bevidsthedsniveau og lære af hinanden. Et møde med karma yoga.

14. Livets mysterie
De traditionelle roller i de antikke samfund. Barn – voksen – ældre.
Vejen til livets mysterie, om forskellige læreprocesser på vejen.

15. Når mytologi og historie mødes
Historie som fortidens hukommelse, om en søgen efter mening i historien, samt sammenhængen mellem historie og mytologi. Historiens filosofi. Renæsance og middelalder og dennes forbindelse til mytologi.

16. Livets hjul – mennesket og dets cyklusser
De indiske yugaer – forskellige tidsaldre jævnførende den hinduistiske tidsregning.
Om Vandmandens tidsalder, en foranderlig verden og en ny og harmonisk tidsalder. Hvor befinder vi os i dag?
Via kendskab til de større cyklusser i livet kan vi finde øget mening i vores tid nu og her.

17. Arketyper og deres betydning, samt Universets og menneskehedens alder og udvikling.
Myten om Prometeus og dennes symbolisme, om gnisten i mennesket og vores mulighed for at antænde den indre gnist.
Kosmologi, universets alder og udvikling.
Vores evolutive stadie som menneskehed set fra den antikke visdom fra øst og vest.

18. Afrunding og evaluering
Resume’ af kurset, hvor står vi, hvad har vi lært og hvad tager vi med videre i livet.
Eksempler på mulige fremtidige kurser.

 

Praktiske oplysninger om kurset:

Lektionerne afholdes på ugentlig basis og finder sted på mandage.
En uadskildt del af kurset er det praktiske seminar, der afholdes lørdag den 04.11.17.
Tilmelding til kurset “Filosofi for rastløse sind” giver endvidere gratis adgang til foredrag og andre af foreningens aktiviteter i kursus perioden.
1. lektion af kurset er åben som en gratis prøvetime. Ved ønske om tilmelding til kurset, skal dette ske samme dag efter lektionen.
Alle lektioner finder sted i tidsrummet kl. 19.30-22.00.

1. Mandag den 28.08.17
2. Mandag den 04.09.17
3. Mandag den 11.09.17
4. Mandag den 18.09.17
5. Mandag den 25.09.17
6. Mandag den 02.10.17
7. Mandag den 09.10.17
8. Mandag den 16.10.17
9. Mandag den 23.10.17
10. Mandag den 30.10.17
Praktisk seminar lørdag den 04.11.17 kl. 10-16.
11. Mandag den 06.11.17
12. Mandag den 13.11.17
13. Mandag den 20.11.17

14. Mandag den 27.11.17
15. Mandag den 04.12.17
16. Mandag den 11.12.17
17. Mandag den 18.12.17
18. Onsdag den 27.12.17 – kursusafslutning samt evaluering

Kursuspris: 1290 kr.
Rabatpris ved tidlig tilmelding (senest 2 uger forud for kursusstart, t.o.m. 14.08): 1090 kr.
Studerende: 790 kr.

Der henviser endvidere til ”Hvorfor filosofi?”

Kursusstart “Filosofi for rastløse sind”: Mandag den 28.08.17.
Der tages forbehold for ændringer.

Efter kurset ”Filosofi for rastløse sind” er der mulighed for at fortsætte studierne og blive medlem af foreningen, hvilket åbner mulighed for dyberegående studier, samt yderligere aktiviteter og begivenheder.