Kurser

Introduktionskursus til ”Filosofi for rastløse sind”

Fordi du har spekuleret på om vi kender sandheden? Er der mere mellem himmel og jord end det vi kan se, måle og veje? Hvad gør du for at være dig? Er frihed og retfærdighed muligt?
Det indledende filosofiske kursus præsenterer en praktisk tilgang til filosofi, således at filosofien kan forvandles til en livsstil.
Vi får mulighed for at kende os selv bedre og dybere på en ny måde. Ligeledes at udvikle og forbedre os selv og dermed verden.
Kurset tilbyder en rejse gennem forskellige klassiske filosofier fra øst og vest, samt refleksion i forskellige perspektiver.
Der introduceres til praktiske redskaber, der kan anvendes i dagligdagen. Nogle lektioner indeholder en lille praktisk øvelse, der hjælper med at kombinere teori og praksis.

Der afholdes gratis introduktionsforedrag tirsdag den 29.01.19 og tirsdag den 12.02.19 kl. 19.30-21.30. Kursusstart den 26.02.19. Den første lektion er åben som gratis prøvetime.
Kursuspriser og praktiske informationer findes nederst på siden efter kursusoversigten.

Kursusoversigt

1. Etik og moral
Hvad er etik og hvad er moral?
Den filosofiske nøgle til at forstå mennesket og dets bevidsthed set i lyset af både den østlige og vestlige tradition.

2. Det tusindårige Indien
Læren om Bhagavad Gita, et gammelt indisk epos. Et møde med “fighteren” Arjuna og hans kamp for den rette handling.
Hvad er Dharma og karma? Hvilken relevans har det for vores liv?
Reincarnation og yoga. Om de forskellige former for yoga og hvordan de praktiseres.

3. Buddha og vejen til frigørelse
De 4 sandheder. Dhammapada, Buddhas læreord – om at adskille virkelighed og illusion samt vejen til frigørelse.

4. Tibets mysterier
Den tibetanske buddhisme.
Stilhedens røst – om at høre vores indre stille stemme og følge den, om den spirituelle vej og hvordan man kan overkomme udfordringer.

5. Det antikke Egypten
Retfærdighedsbegrebet MAAT jf. det antikke Egypten, om at leve i overensstemmelse med os selv og verden.
Et møde med den ægyptiske mytologi og dens praktiske anvendelse i det antikke Egypten, samt en præsentation af hvordan mytologien kan være inspirationskilde til refleksion over vores liv i dag.

6. Kant
Den gode vilje og praktiseren heraf.
Om konceptet pligt, retfærdighed og moral. Er der ting i livet der kræver at vi handler, om end det er ubelejligt, måske endda skræmmende, men kræver handling simpelthen fordi det er rigtigt at tilsidesætte vore egne barrierer?

7. Plotin og neoplatonismen 
Kunstneren, elskeren og filosoffen – hvem er du? Om de tre veje til udvikling jf. Plotin.
Om den ene og skabelsen.
Visdom fra det gamle Romerske rige
Et møde med begrebet ansvarlighed, om den stoiske ro og livets harmoni, om aktiv filosofi jf. Stoikerne såsom fx Epictetus, Marcus Aurelius og Seneca.

8. Kungfutse og det fjerne Østens Filosofi
Kungfutse og hans lære med fokus på hans koncept om god orden. Hvordan skabes god orden og hvad er god orden i følge Kungfutse, om den enkeltes indflydelse på samfundet. Måske har vi større evne til at indfluere end vi tror. Moralske værdier i samfundet.

9. Oldtidens Grækenland
Om begrebet indre værdi, der i følge Aristoteles fører til lykke og glæde.
Sokrates og den sokratiske dialog.
Platons myte om grotten, også kaldt Hulelignelsen. Hvem er de mennesker fra Platons Hulelignelse og hvad kan vi lære om os selv via denne?

10. Retfærdighed i samfundet
Platons opfattelse af retfærdighed og uddannelse, samt adskillelsen mellem Platon og Aristoteles.
To komplementære idealer – det filosofiske og det politistiske.
Arven fra Pytagoras og hans særlige skole, den sidste af slagsen i Vesten.

11. Forskellige regeringsformer i følge Platon
Fra Monarki til anarki, de forskellige former for organisering af samfund og stat.
Det traditionelle samfund kontra det moderne samfund.
Demokratiets fødsel i det antikke Grækenland og dets filosofiske aspekter.

12. Livets mysterie
De traditionelle roller i de antikke samfund. Barn – voksen – ældre.
Vejen til livets mysterie, om forskellige læreprocesser på vejen.

13. Når mytologi og historie mødes
Historie som fortidens hukommelse, om en søgen efter mening i historien, samt sammenhængen mellem historie og mytologi. Historiens filosofi. Renæsance og middelalder og dennes forbindelse til mytologi.

14. Livets hjul – mennesket og dets cyklusser
De indiske yugaer – forskellige tidsaldre jævnførende den hinduistiske tidsregning.
Om Vandmandens tidsalder, en foranderlig verden og en ny og harmonisk tidsalder. Hvor befinder vi os i dag?
Via kendskab til de større cyklusser i livet kan vi finde øget mening i vores tid nu og her.

15. Dharma og karma i et bredere perspektiv.
Om kollektiv, individuel og personlig Dharma og karma. Om udvikling af selvbevidsthed samt menneskets kraft til at vælge og influere.

16. Afrunding og evaluering
Resume’ af kurset, hvor står vi, hvad har vi lært og hvad tager vi med videre i livet.
Eksempler på mulige fremtidige kurser.

 

Praktiske oplysninger om kurset:

Lektionerne afholdes på ugentlig basis.
En uadskillelig del af kurset er det praktiske seminar, der afholdes lørdag den 27.04.19.
Tilmelding til kurset “Filosofi for rastløse sind” giver endvidere gratis adgang til foredrag og andre af foreningens aktiviteter i kursus perioden.
1. lektion af kurset er åben som en gratis prøvetime. Ved ønske om tilmelding til kurset, skal dette ske samme dag efter lektionen.
Alle lektioner finder sted i tidsrummet kl. 19.30-22.00.

1. Tirsdag den 26.02.19
2. Tirsdag den 05.03.19
3. Tirsdag den 12.03.19
4. Tirsdag den 19.03.19
5. Tirsdag den 26.03.19
6. Tirsdag den 02.04.19
7. Tirsdag den 09.04.19
8. Tirsdag den 16.04.19
9. Tirsdag den 23.04.19
Praktisk seminar lørdag den 27.04.19 kl. 10-16.
10. Tirsdag den 30.04.19
11. Tirsdag den 07.05.19
12. Tirsdag den 14.05.19
13. Tirsdag den 21.05.19

14. Tirsdag den 28.05.19
15. Tirsdag den 04.06.19
16. Tirsdag den 11.06.19 – kursusafslutning samt evaluering.

Kursuspris: 1290 kr.
Rabatpris ved tidlig tilmelding (senest 2 uger forud for kursusstart): 1090 kr.
Studerende: 790 kr.

Der henvises endvidere til ”Hvorfor filosofi?”

Kursusstart “Filosofi for rastløse sind”: Tirsdag den 26.02.19.
Der tages forbehold for ændringer.

Efter kurset ”Filosofi for rastløse sind” er der mulighed for at fortsætte studierne og blive medlem af foreningen, hvilket åbner mulighed for dyberegående studier, samt yderligere aktiviteter og begivenheder.