Når filosofi bliver praktisk

Der findes mange skrøner, meninger og oplevelser om og med filosofi. Nogle forbinder det med noget højtragende, andre finder det abstrakt og uden forbindelse til vores liv. Nogle vil også beskrive filosofi som uforståeligt og kedeligt.
Kunne filosofi også være praktisk og i nær kontakt med vores liv i dag i år 2016?
Vi har mange eksempler på filosoffer, der kan inspirere vores refleksion.
Sokrates mente ikke, at det ureflekterede liv var værd at leve. Derfor ønskede han at videregive hans egen erfaring. Han vandrede om i Athen, mødte mennesker på gaden og stillede spørgsmål, der foranledigede refleksion hos den enkelte. Ikke refleksion over, hvad aftensmåltidet skulle indeholde, ej heller hvor mange penge han kunne tjene, men spørgsmål der inviterede til et indre research. Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvor bevæger jeg mig hen?
Spørgsmålene forblev ofte ikke kun spørgsmål, men begyndelsen på en forandring i den enkeltes liv. Sokrates søgte ikke at forårsage en specifik forandring. Meningen var, at give den enkelte mulighed for at lytte dybere i sig selv og dermed opnå en ny indre kendskab. Den enkelte kunne så søge efter, hvordan denne proces skulle udtrykkes i den enkeltes liv. Det kunne eksempelvis være øget fokus på at give og mindre på at få, øget selvstændighed, mere frigørelse og løsrevethed for normer for, hvordan man “bør være”. Og mange andre eksempler kan findes.  
På den måde blev filosofien praktisk og en del af den enkeltes liv. Den blev praktiske værktøjer til livet – til at stille spørgsmål og finde svar, til at forstå sig selv, samfundet og universet.

I Budhas lære bliver vi præsenteret for vejen til frigørelse. Var Budhas lære intellektuelle studier, der skulle forårsage at mennesket kunne frigøre sig selv? Nej, Budha videregav en visdom om at praktisere filosofi hver dag. Hver dag er en ny mulighed for at være lidt mere rigtig, god og generøs. Budhas vej leder til øget bevidsthed og dermed frigørelse.
Ønsker vi alle ikke at være frie? Hvordan bliver vi så frie? Bliver vi frie, hvis vi har flere penge? Hvis vi kan rejse meget? Spise godt? Hvis vi ingen forpligtelser har? Eller er frihed en indre tilstand?
Budhas lære hævder, at den indre frihed er den sande frihed. Budha sagde: “Vejen findes ikke i himlen, Vejen findes i hjertet”.
Vi kan starte med at spørge os selv, hvad er frihed for mig? Er jeg fri? Hvordan opnår jeg at føle mig fri?
Via sammenlignelige studier af filosofier fra øst og fra vest kan vi studere konceptet frihed. Derved kan vi øge vores forståelse og evne til at se frihedsbegrebet i et bredere perspektiv og således studere frihedsbegrebet i vores eget liv. Hvor befinder jeg mig i forhold til frihedsbegrebet belyst fra forskellige vinkler? Hvor ønsker jeg at befinde mig? Og hvad er skellet mellem der, hvor jeg ønsker at befinde mig, og der hvor jeg virkelig er? Har jeg evnen og modet til at ændre i den retning jeg ønsker? Hvordan ønsker jeg at vores samfund og verden skal se ud?

Mange ønsker at ændre noget i deres liv, i samfundet og i verden, men finder ikke hvordan. Måske oplever man et indre behov for at søge uden at vide, hvad man søger efter eller hvordan man kan søge. Måske synes man, at man mangler noget i tilværelsen selvom man set udefra har alt. Måske er der bare en svag stemme indeni, der ønsker bare at være mig, uden at skulle passe ind under et sæt normer og forventninger. Og måske er der en eventyrer i maven, der leder efter en mening med livet. Og måske et brændende ønske om at se en bedre og mere retfærdig verden præget af kærlighed og harmoni.

Det kan være udfordrende at finde de rigtige spørgsmål og det kan være udfordrende at finde svar, men…. er det værd at gå glip af dette eventyr?
Filosofien kan lede os på vej. Mødet med andre der søger og stiller spørgsmål kan ligeledes være en styrke.

Er der nogen der kender svarene på de store essentielle spørgsmål om livet? Om frihed? Om lykke og om kærlighed? Om meningen med eksistensen? En af de største filosoffer Sokrates forstod at det lå ud over hans bevidsthedsniveau. Men hvis vi bare bevæger os nogle få skridt i retning af en øget indre harmoni har vi så ikke opnået meget?

Og hvordan kan vi nå dertil? Hvis vi har en vis nysgerrighed og eventyrlyst til livet, hvis vi vover at stille spørgsmål, hvis vi vover at søge, hvis vi finder en åbenhed i os selv, der giver os mulighed for at lære noget nyt. Omstillingsevne. Hvis vi lytter indeni. Hvad er det rigtige for mig? Hvad er min rolle i vores verden og hvordan kan jeg bidrage til vores verden?
Sokrates sagde: “Vi kan ikke leve bedre end i en søgen efter at blive bedre”.

Filosofien kan hjælpe os med at stille spørgsmålene og ligeledes finde svar på nogle af livets gåder. Mest af alt kan filosofien hjælpe os med at være i en konstant bevægelse, at leve vores eget og vors alles fantastiske eventyr på en og samme tid til gode for den enkelte, samfundet og verden.

“At søge efter lykken uden for os selv er som at vente på solskin i en hule, der vender mod nord”.
Tibetansk ordsprog

Mette Bar Ilan