Filosofisk skole

Den filosofiske skole i Ny Akropolis er inspireret af den platonistiske tradition med henblik på at fremme filosofi som en livsstill, der er baseret på viden og udvikling af de menneskelige kvaliteter.
Den filosofiske skole har et undervisningsprogram, der er fælles for alle lande. Der gives en opdateret version af den traditionelle viden fra øst og vest, som i overensstemmelse med klassisk humanisme, kombinerer studier af videnskab, kunst, religioner og filosofier på en sammenlignende måde.
De sammenlignende studier fremmer anvendelsen af essentielle menneskelige værdier og tidløse kvaliteter, der har været centrum for alle civilisationer.
Der fokuseres på at sætte studierne i dynamisk spil med vores liv i dag.
Denne aktive form for filosofi fører til udvikling af større selvkontrol og fred i sindet. Den kombinerer følelse, tanke og handling. Den lærer os at tænke selv og træffe beslutninger frit.
Denne praksis med filosofi omfatter hele spektret af eksistensen og hjælper den enkelte til at finde, for ham selv, et formål i livet.