World Philosophy Day – Filosofisk debat cafe

Filosofisk debat café i anledning af World Philosophy Day. Hvad tænker du om kærlighed? Om frihed? Og hvad med citatet af Gandhi ‘Vær den forandring du ønsker at se i verden? Aftenens debat vil foregå i roterende grupper, der giver mulighed for at få indblik i forskellige tilgange til de forskellige emner.
Det er gratis at deltage i debatten. Eneste krav er åbenhed og gensidig respekt for alle deltagere.
Debatcaféen afholdes på Ny Akropolis lokale, Kompagnistræde 32A, København.

Om World Philosophy Day
Den verdensomspændende Filosofi dag afholdes en gang om året og er udråbt af UNESCO.
Anmærkningen har fundet sted siden 2005 med ønske om at understrege den værdi filosofi har for udviklingen af den menneskelige tanke, for enhver kultur samt for den enkelte. En søgen efter mening og handling i international sammenhæng.
Fra UNESCOS general konference fremgår det: “filosofien er en disciplin, der tilskynder kritisk og selvstændig tænkning og er i stand til at arbejde hen imod en bedre forståelse af verden og fremme tolerance og fred”. UNESCOS ønske med Verdens Filosofi dag var at give filosofien anerkendelse, samt at fremme filosofi undervisning i verden.