De 4 principper for praktisk filosofi

dreamstime_s_42811168

De 4 principper for praktisk filosofi af Fernando Swartz

Filosofi eller kærlighed til visdom er ikke noget abstrakt, det er kunsten at leve. Det handler om, hvordan vi kan forstå livet bedre og dermed leve et bedre liv, både individuelt og kollektivt.

Vi har alle noget ukendt skjult dybt i os, og vi er ofte bange for at søge efter det. Til sammenligning: Filosofi er som at dykke ind i dig selv og finde det indre guld. Det kræver mod at dykke på dybt vand, der er forskellige former for frygt at overvinde, eksempeltvis frygt for at drukne, mod stærke strømme, mod farlige fisk, og mange andre.

Denne praksis af filosofi betyder på den ene side at gå ind i sig selv, men på den anden side samtidig at handle udad. Filosofi skal praktiseres, både internt og eksternt, for at blive realiseret.
Som med enhver ting, det være sig musik, havearbejde, eller andet, er man nødt til at praktisere dette for at lære.

Denne praksis af filosofi bygger på visse centrale principper:

Udvikling og beherskelse af ens personlighed, hvilket kan nås udelukkende via praksis.
Viden om sig selv fører til selvtillid, fordi vi ved, hvem vi er, og hvem vi ikke er. Jo dybere vi går ind i os selv, des roligere er vi. Vi er mere stabile, mere naturlige og mindre defensive.

Ægte interesse for menneskeheden.
Vi kan kultivere denne interesse på forskellige måder: Først ved at indse, at vi er ikke enestående, men at der er mange mennesker ligesom os. Der udover ved at overveje hvilke udfordringer menneskeheden står overfor, de problemer der forhindrer mere medmenneskelighed. Det efterlader os med en forståelse af, at andre mennesker har behov og vanskeligheder, at de også står overfor frygt og lavt selvværd, har aggression og ønsker at være elsket. Således er andre et spejlbillede af os selv, selv når der ikke anvendes ord.

Se ud over optrædener.
Filosoffen forsøger at etablere forbindelse til essensen af væren, til universet, til mennesker, og andre lande. Han eller hun søger at finde identiteten af ting og mennesker, og se, hvad der ens for dem, samt ligeledes hvad der er anderledes med henblik på at opnå det bedste for alle.

Selvsikkerhed.
Det vigtigste mål for praktisk filosofi er at udvikle selvsikkerhed. Dette omfatter at imødegå konflikter i livet, at acceptere dem og udvikle en positiv tilgang til dem. Man kan ikke give eller udskrive en recept på en “selvsikkerhedsspille” ej heller give en opskrift på, hvordan man tilbereder selvsikkerhed. Selvsikkerhed opbygges i vores eget indre laboratorium, men det kræver at vi anvender laboratoriet.

Grundlæggeren af Ny Akropolis, Jorge Livraga, sagde engang: “Anvendelsen af en lærdom afhænger af os selv og ikke af den person, der har lært os. ”
 
Fernando Schwarz
Ny Akropolis Frankrig